Rahmansaari Battle Chronicles
Translated by Osmo Joronen


Photos Antti Joronen 1941 All rights reserved.

The Defense of Rahmansaari
Rahmansaaren puolustus

The Finns captured Rahmansaari (also known as Rahmasaari) on Laatokka (Ladoga). Now they must defend it. This was one campaign that Antti will never forget. I have heard him talk about it hundreds of times. It must have been hard to then have to retreat and leave everything behind, again. This time forever.

Suomalaiset valtasivat Rahmansaaren (elikä Rahmasaari) takaisin venäläisiltä vuonna 1941. Kun saari vallattiin, niin sitä myös piti puolustaa. Rahmasaaren tiedoista on ollut paljon putonut pois kun edes Kersantti Antti Jorosesta eikä Pentti Lähdesta olen mitään mainittu. Ainoastaan mainitaan että Lähdelle anettiin komennus, ja semmonen kuin Osasto Lähde oli olemassa.

© 1998 - 2005 Osmo Joronen