Thank you for visiting your Uralic Map Site.
Here is some information about the maps.
Updated November 7, 2002


KARTTOJEN MERKKIEN SELITYS - EXPLANATION OF MARKINGS ON MAPS

Metsästystä ja kalastusta pääelinkeinoina harjoittavien kansojen pysyväinen olo riistaalueittensa eri paikoilla on tavallisesti ollut lyhytaikaista. Olinpaikkaa on muutettu usein vuodenaikojenkin mukaan ja varsinkin kehittyneemmiin turkiskaupan vaikutuksesta on eräretkien vaellus ulottunut toisin ajoin sangen laajoille alueille. Alkeellinen maanvilielykään ei vielä aina ole sitonut väestöä pysyvästi määräpaikoille. Tämän mukaan on tekstin yhteydessä oleviin karttoihin Suomen suvun kansoja koskevat merkinnät tehty viivauksilla niin kauan kuin ne ovat olleet liikkuvan kulttuurin kannalla sekä kun tietoja niiden kiinteästä asutuksesta puuttuu. Viivatut pinnat osoittavat siis seutuja, joissa Suomen suvun kansat ja heimot ovat pääasiassa kaiken todennäköisyyden mukaan oleilleet ja joita ne ovat hallinneet riista-alueinaan sekä pitäneet vakinaisten eraretkeilyjensä valtamaina. Kartoissa I-III on viivaus vihreä ja kartasta IV lähtien punainen. Punaisella täysvärillä (kartoissa II--III ohkasella, vihreällä pystyviivauksella) on taas merkitty alueita, joissa suomensukuisten kansojen kiinteitä olinpaikkoja ja pysyväistä asutusta on maanviljelyksen, kaupan, vuorityön y.m. vaikutuksesta muodostunut. Kartassa XII olevat erikoismerkinnät selvenevät peitepiirroksesta. Ympyröillä on merkitty lappalaisten ja samojedien liikkumaseutuja kartasta II lähtien. Muita kansoja koskevat merkinnät on tehty riippumatta niiden kehitysasteesta ja varustettu useimmiten kansainnimillä Valtakuntien rajoja, Suomea lukuunottamatta, ei yleensä ole merkitty, koska ne varsinkin Venäjän alueella alinomaa vaihtelevina ja usein vaikeasti määriteltävinä olisivat tehneet kansallisuuksien kehitystä koskevan kuvauksen epäiselväksi. Pohjolassa esiintyvät pisteviivat merkitsevät heimojen erämaiden nautintorajoja. Myöhemmiin ajan kaupungit on merkitty pohjakarttaan seuraavilla lyhennyksillä:

A = Arkangeli, Ast. ----- Astrakan, H -----Helsinki, I = Isborsk, Isk. = Isker, J = Jaroslavl, Jek. = Jekaterinburg (Sverdlovsk), K = Kostroma, Kal. = Kaluga, Kas. = Kasani, M = Muroma, Moh. = Mohilev, Mos. = Moskova, N = Narva, NN = Nišni-Novgorod, Nov. = Novgorod, O = Odessa, Or. = Orenburg, P = Pietari (Leningrad), Pe = Perre, Pih. = Pihkova (Pskov), R = Riiga, Ry --- Rybinsk, Rä = Räsan, Sar. = Saratoy, Sam. = Samara, Sm.= Smolensk, Sol. = Solikamsk, T = Tver, Ta = Tallinna, Tamb. = Tamboy, Tu = Tula, Tsh. = Tšerdyn, U = Ufa, V = Vladimir, Var. = Varsova, Vit. = Vitebsk, Vj. = Vjatka, Vol. = Vologda, Vor. = Voroneš.

English Translation

Diagonal slash markings on these maps indicate the areas where the Finno-Ugric people used to travel in search of game. When the fur trade was introduced into the North, this had the effect of spreading the people even further into the wilderness in search of skins. Therefore, these people were more or less itinerant in the sense that there was no evidence of any long-term residence in any one area. They controlled vast areas, and the people who used these lands, considered them to be theirs for hunting, fishing and trapping - their livelihood.

Areas with slash-marks are the areas where Finnic people have evidently resided and controlled for their own wilderness trips. Maps I-III are slashed in green and starting from Map IV the areas are indicated by red slashes.

Solid Red indicate areas where stable, long term resident areas are established. (Maps II--III thin vertical lines) Farming, trade, forest work etc. are the basis of these settlements. Circles indicate Lapp and Samoyed areas - from Map II onward.

Translation of text of Finno-Ugric tribes and geography: