Make your own free website on Tripod.com

ÄÄNISENTAKAINEN KORELJAANIEN MAA. (Asutut seudut merkitty pystyviivauksella)

THE KORELIAN LAND EAST OF ÄÄNISJÄRVI (Populated areas in vertical hatch)

The Map is split horizontally to reduce file size. (-j. abrev. for JÄRVI = LAKE; -SAARI = ISL.)

BACK TO MAP INDEX